بسم الله الرحمن الرحیم

« * قل اعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * و من شر غاسق اذا وقب * و من شر النّفّاثات فی العقد * و من شر حاسد اذا حسد * »

- - - - - - - -

داستان ، داستان ابرازِ !

ابرازی از جنس یه امت ! از جنس یه ملت ! از جنس یه جماعت ! از جنس یه جمع ! از جنس یه گروه ! از جنس یه خانواده ! از جنس چند تا دوست ! و از جنس یک نفر ...

وقتی بنا باشد ابراز کنی ، همه ی آنچه را که در درون انسانی ات وجود دارد ؛ فرقی نمی کند که یک نفر باشی یا یک امت ... مهم این است که بیایی و ابراز کنی ...

ابراز کنی تا در پناه قرار بگیری ...  پناهی که تو را از شرور محافظت می کند و در امانت نگه می دارد ،
اگر که ابراز کنی . . .

اگر درک کنی و توجه کنی که در معرض شروری ، از زمره ی غافلین خارج خواهی شد و با ابرازت ، از دام های شرور به پناهگاه رب خواهی رسید ...

داستان ، داستان نشانه هاست !

نشانه ای از جنس عبور ؛ که اگر عبور نکنی و در آن بمانی ، می مانی در چاه غافلین ...

نشانه ای برای آرام گرفتن ؛ که اگر آرام نگیری همه " ما خلق " برایت شر می شود ....

نشانه ای برای حرکت کردن ؛ که اگر در لحظه ی حمله ی شیاطین و شرور ، حرکت نکنی و مدل کارت را عوض نکنی ، ایستاده ای در جوار شیطان ...

داستان ، داستان ابراز کردن نشانه هاست !

ابراز کردنی از جنس " قُل " با زبانِ بی زبانی ... از جنس یک امت!

- - - - - - - -

دیروز ، هرکسی که آمده بود ، سوره ی فلق می خواند و ابراز می کرد ...

هرکسی در توان و وُسع خودش ؛ و البته مهم این بود که امت ، فریاد زد آنچه در درونش بود ...

فریاد زد در پناه رب الفلق بودن را و فریاد زد دوری از شیطان را ...

دیروز ملت یکپارچه فریاد زد « مــــــرگ بـــــــــر آمــــــریــــــکــــــــا » ؛
و چقدر حکیمانه بود کلام گوهر بار امام (ره) ... : « حتی اگر در تمام آمریکا مسجد بسازند و بالای گلدسته ها شعار الله اکبر قرار دهند ، هیچ وقت شعار مرگ بر آمریکا را فراموش نکنید … چون آمریکا شیطان بزرگ است! »


        

  عکس 22 بهمن  جانباز در 22 بهمن


* خدا را شکر !! نعمت استفاده از قرآن بر من نیز عطا شد ؛ باشد که خوب ببینم و خوب بشنوم ، تا خوب نوشتن را نیز بیاموزم و به وقـــوع بپیوندم!
* مطالعه درس چهارم از جزوه مقدمات تدبر در قرآن ( جزوه اول آموزش روش های تدبر در قرآن کریم ) توفیقی بود برای همجواری با قرآن ...