هوالمعلم...
      

      

توضیح عکس : جلسه هم اندیشی طرح " ارتباط مسجد و مدرسه به محوریت مسجد الزهرا(سلام ا... علیها)-شهرآرا "
                          هفتم اردیبهشت سال اقتصاد و فرهنگ - دبیرستان تزکیه ، مسجدالزهرا(سلام ا... علیها)-شهرآرا

+ + + + + + + +
چ.ن اول : فقط عکس اول از خودم بود ! بقیه ی عکس ها زحمت و هنر برادر عزیزم محمد حجابی هست که این روزها خیلی داره تو زمینه عکاسیخوش میدرخشه به برکت قرآن... البته اگه چشم نخوره !!!
چ.ن دوم : اینکه مسجدالزهرا(سلام ا... علیها)-شهرآرا بشه مسجد الگوی شهر تهران واسه این طرح و رئیس آموزش و پرورش شهر تهران بیاد واسه این مراسم و رونمایی از این طرح و انتخاب این طرح به عنوان طرح الگو برای همه ی مساجد شهر تهران و هزار اتفاق دیگه که به برکت قرآن داره مجموعه رو گسترده میکنه و... ، زیاد مسئله ی مهمی نیس (!) ؛ مهم اینه که زحمت شش ساله ی جمعی از برادران داره کم کم به ثمر میشینه . . . به برکت قرآن !