هو اللطیف...

ماهی

توضیح عکس : شهرستان هویر (دماوند) ، تابستان نود و یک

+ + + + + + + +
چ.ن : گاهی اوقات آب هست ، ولی حیات نیست ...