هو الشهید...

شهید حبیب الله قمی

توضیح عکس : زمستان نود و یک - بهشت زهرا(سلام الله علیها) گلزار شهدا ، مزار شهدای واقعه ی هفتم تیر - از شهدای مسجد الزهرا(سلام الله علیها) شهرآرا

+ + + + + + + + 
چ.ن اول : عجیب احساس دین می کنم ....

چ.ن دوم : دوم دبیرستان ، به منزل شهید برده شدم و خانواده او را از نزدیک دیدم...